Жаазтай календарь

 39,990

Төрөл: Календарь
Код: 014501

Description

Үндсэн материалд хийц загварын онцлогтой нь уялдуулан арьсан урлалын зориулалтын арьс сонгож, сайн чанарын мод, үнэт металл, эрдэнийн чулуун шигтгээнүүдээр чимэглэдэг юм.
Жаазтай календарь нь Ази, Европ тооллыг хослуулан 2017-2044 он хүртэлх цаг хугацааг хамруулснаараа удаан ашиглах боломжтой юм.
Хэмжээ: 24.5*39.5 см