Мөнгө / түлхүүрийн гэр (Жижиг)

 9,990

Төрөл: Түлхүүрийн гэр
Код: 070201

Description

Үндсэн материал: арьсан урлалын зориулалтын арьс, сайн чанарын тоног.
Хэмжээ: өндөр – 10 см, өргөн – 5.5 см