Мөнгө / түлхүүрийн гэр

 9,990

Төрөл: Түлхүүрийн гэр
Код: 070101

Description

Үндсэн материал: арьсан урлалын зориулалтын арьс, сайн чанарын тоног.
Хэмжээ: өндөр – 10.5 см, өргөн – 6 см