Хавтгай дашмаг (8oz)

 32,990

Төрөл: Дашмаг
Код: 033110

Description

Үндсэн материал: арьсан урлалын зориулалтын арьс, сайн чанарын тоног, эргэдэг бөглөөтэй металл сав (8oz)

Хэмжээ: өндөр 12 см